BIMI

BIMI staat voor Brand Indicators for Message Identification en maakt het mogelijk om uw bedrijfslogo te tonen in de inbox van de ontvanger bij door u verzonden e-mail. Hierdoor is het mogelijk voor de ontvanger, om in één oogopslag te zien van wie de mail afkomstig is.

BIMI steunt op technieken zoals SPF, DKIM en DMARC. Daarnaast werkt BIMI ook op een vergelijkbare manier, namelijk door het plaatsen van een BIMI record in uw publieke DNS. BIMI vereist dat DMARC op p=quarantaine of p=reject staat.